Rauf Denktaş Memorial and Museum (Competition Project) – Rauf Denktaş Anıt ve Müzesi (Yarışma Projesi)

Type / Tür: Memorial, Museum / Anıt, Müze

Location / Yer: Cyprus / Kıbrıs

Year / Yıl: 2013