Paper Clip Roof (Competition Project) – Ataş Çatı (Yarışma Projesi)

Type / Tür: Housing + Social Space / Konut + Sosyal Mekan

Location / Yer: Ankara

Year / Yıl: 2011